Výhody a nevýhody soukromých škol

on


Nastává období, kdy se žáci základních škol a studenti středních škol začínají rozhodovat, jak budou pokračovat ve studiu.
Pokud se rozhodujete, zda máte investovat do vzdělání často i velké peníze, rozhodně byste měli dát na reference studentů dané školy. Potom je důležité podívat se, jak se daná škola prezentuje a jaké má školné.
studenti při promoci
Je těžké říci, jestli jsou soukromé školy lepší nebo horší než státní. Soukromé školy potřebují samozřejmě o mnoho více reklamy, a tak se každá snaží prezentovat svou činnost v co nejlepším světle, což se mnohdy nesetkává s realitou. Musíme se rozhodnout, toužíme-li po klasické, tradiční, důvěryhodné škole, nebo škole, která se prezentuje jako nejmodernější, s nejnovějšími metodami výuky a zábavným vyučováním. Každá soukromá škola funguje z peněz studentů- školného, takže je jasné, že o ně budou patřičně bojovat. Veřejné školy, které jsou stále dotované státem, nabízejí stipendia pro sociálně slabší, nadané studenty, a tak je pro mnoho lidí tato možnost výhodnější.
Na většině soukromých školách je rozdíl od státních v počtu studentů ve třídě a to umožňuje učitelům individuální přístup k jednotlivcům a kvalitnější přístup k vyučování. Také se zde můžeme setkat s více praktickou výukou, což znamená, že absolventi jsou po ukončení studia mnohdy použitelnější v zaměstnání než ti, co té praxe měli méně. Na druhou stranu jsou soukromé školy, které nabírají klasický počet studentů do tříd, to bývá mezi 20 až 30 studenty, a výuka trochu zaostává. Škola potom funguje jako výdělek pro majitele, navzdory tomu, že se prezentuje jako prestižní a kvalitní. Studenti, kteří se přesvědčí o realitě až po roce studia, po té době nemají chuť přestupovat, nebo do tohoto vzdělání už dali tolik peněz, že nepřestoupí spíše z finančních důvodů. Proto by si každý, kdo přemýšlí o soukromé škole, měl dát pozor na to, jaký je rozdíl mezi prezentací školy a skutečnou kvalitou vzdělání.
pero u pravítka
Rozhodně tedy nemůžeme zobecňovat, zda jsou soukromé školy špatné nebo dobré, každá se od sebe velmi liší. Proto tedy dejte na zkušenosti studentů či absolventů dané školy, jděte na den otevřených dveří a hlavně se ptejte na vše, co vás zajímá.