Zazimujte zde letní rostliny


Zimní zahrady se staví ze Å¡piÄkových hliníkových nebo PVC konstrukcí, a ze skla. Na stÅ™echy se využívají bezpeÄnostní nebo reflexní skla. Na konstrukci skel se využijí spíše skla normální. OvÅ¡em pokud zde chceme také bezpeÄnostní, můžeme je použít také.
Polykarbonát se na stavbu zimní zahrady nedoporuÄuje použít. Mnohem lepší a úÄelnÄ›jší je izolaÄní sklo. Ta pÅ™i deÅ¡ti nerezonují, velice dobÅ™e propouÅ¡tÄ›jí svÄ›tlo, mají různé stupnÄ› izolaÄních a reflexních vlastností. I po letech si zachovají své dobré vlastnosti.
Zimní zahrady se stavÄ›jí na betonový základ. Ukotvení na hrubou základovou desku probíhá za pomoci distanÄních konzol. Na beton se pak lepí tepelná izolace, hydroizolace, pokládají kari sítÄ›. Po zalití finálním betonem se položí podlaha.