Ekonomika na světové úrovni

on

Základní dělení, které třídí státy podle bohatství je rozlišení na bohatý sever a chudý jih. Toto dělení vzniklo před desítkami let a je součástí i vyučovacích osnov v rámci zeměpisu na základních školách. Do zemí bohatého severu se řadí Evropa včetně celého Ruska, dále sem patří Japonsko a Jižní Korea. Poslední oblast patřící do této kategorie i geograficky je severní Amerika, tedy státy USA a Kanada. Existují však i země, které polohou nespadají do této kategorie, přesto jsou tam zařazovány díky svému vyspělému systému.
světové obchodní centrum.jpg
To je Austrálie a Republika Jižní Afrika, které jsou obě bývalé kolonie Spojeného království. Zbytek zemí pak patří do oblasti chudého jihu, pro ně je charakteristická velká chudoba a nízký hrubý domácí produkt na obyvatele. V těchto zemích je propast, mezi chudými a bohatými, hluboká.
Odborníci rádi něco škatulkují, proto přišli ještě s dalším dělením. Tentokrát na rozvojové a vyspělé země. Pojem rozvojové země tedy označuje státy, které jsou teprve ve fázi rozvoje celkové infrastruktury a hospodářství. Tyto státy se v současné době po vzoru vyspělých zemí snaží dohonit přední světové ekonomiky. Často se uchylují k radikálním a odvážným změnám, pokoušejí se různými způsoby nalákal investory do těchto končin.
světla na Zemi.jpg
Avšak ekonomika je mnohem složitější a je nutné přijít s dalšími podmnožinami podskupinek. V médiích často slýcháme pojem asijští tygři. Jedná se o označení států v Asii, kterým se podařilo rozjet svou ekonomiku a nastartovat tak hospodářský růst. Rychlost stoupání její výkonosti je nesrovnatelná s rychlostí v tuzemsku i v ostatních evropských státech. Země přesahující průměr ekonomického progresu řadíme do celkem tří vln, ale je samozřejmě možné, že v budoucnu nastane vlna čtvrtá i pátá. Dále se také očekává příznivý vývoj v Africe, kde by bylo v tomto případě příhodnější mluvit o Afrických lvech.