Exorcismus v rukou kněze

on


Sice se o tom příliš nemluví, ale exorcisti jsou všude mezi námi. Jsou to převážně knězi, kteří se snaží pomoci lidem, kterých ovládají zlé síly a negativní vliv ďábelské moci. Služby těchto knězů jsou však vyhledávané už jen z toho důvodu, že si blízcí dělají starosti o svého milovaného, kterého ovládá zlý duch.
křížek na bibli

Co exorcista vlastně dělá?

Posel Boží se snaží osvobodit sílou obtěžovaného člověka, od zlých duchů v něm přebývajících. Nejedná se o nic hrůzostrašného, protože fakt, že existuje nejen ten viditelný svět, ale i ten neviditelný, ve kterém vládnou duchové, je už známý i široké veřejnosti. Kněz se snaží především pomocí modlitby poprosit Boha, aby osvobodil člověka, který potřebuje pomoc od vyhnaní zla z jeho těla.
otec kněz

Vliv démona versus psychická zátěž

Exorcisti mají za úkol i zjistit, jestli je problém skutečně v přebývajícím zlém duchu v jeho těle nebo se jedná o nějaký jiný psychický problém, který mu způsobuje negativní stavy, deprese a neovladatelné chování. Z toho důvodu je zásadní, aby byl daný člověk vyšetřen i psychologem, který může jeho stav zhodnotit natolik, aby kněz věděl, jestli mu může skutečně pomoci právě on.

Exorcista vám může nabídnout své služby jen s vašim souhlasem

Rituál, který se provádí je účinný a smysluplný jen v případě, že s ním i postižený souhlasí. Bez svobodní vůle nelze nikoho přinutit k tomu, aby se těchto praktik zúčastnil. Daný člověk, kterého se to týká musí plně souhlasit s tím, že chce špatné síly vyhnat ze svého těla a úplně se od nich odpoutat. Důležité je také to, aby přijal Boha ve svém životě a byl přesvědčený o tom, že mu pomůže.

Kde můžete vyhledat této služby?

V České republice je několik knězů, kteří jsou pověření biskupem právě k tomu, aby mohli rituál vymítání démonických sil z těla provádět. Vyhledat si jejich služby můžete dnes i na internetu nebo se informovat v kostele, do kterého chodíte. Pokud tedy víte, že takové služby potřebujete, nebraňte se tomu, aby vám bylo pomoci a byli jste opět svobodní.