LED autožárovky se montují do světel pro denní svícení, která podléhají homologaci

Tato světla jsou v základní výbavě od výrobce pouze u vozů vyšších tříd, ovšem dostupnost přídavných denních světel LED autožárovek z nich činí jeden z nejčastěji instalovaných doplňků motorových vozidel.
světla autobusu.jpg

Doplňková denní světla ovšem musí být homologována podle předpisu EHK/OSN č. 48, resp. Č. 87 podle vyhlášky 341/2002 Sbírky zákonů. Používání světel podléhá zákonu 361/2000 Sbírky zákonů o provozu na pozemních komunikacích. Pravidla homologace a níže uvedené podmínky je nutno dodržet, neboť se majitel vozidla (řidič) vystavuje postihu ze strany Policie ČR. Zároveň, je-li na STK odhalen nějaký nedostatek v tomto směru, do 30 dnů je majitel vozu povinen jej napravit.

Co musíte dodržet, abyste mohli používat denní světla pro provoz vašeho vozu

· Jde o LED diodová světla o výkonu přibližně 1W/čip, jejichž svítivost je zhruba 5x vyšší, než u běžných světel tohoto typu.
chevrolet spark ve tmě.jpg

· Na jednom vozidle mohou být instalována pouze dvě světla (jeden pár předních světlometů), která svítí pouze v bílém barevném spektru. Není přípustná modrá, nebo jiná barva těchto světel.

· Výška světel od povrchu vozovky musí být v rozmezí od 25 cm do 150 cm, a to pouze na přední části vozu. Obě světla musí být umístěna ve stejné výšce.

· Vzdálenost světel od vnějšího obrysu boku vozidla může být maximálně 40 cm. A současně vzdálenost mezi oběma světly musí být minimálně 60 cm. U vozů, jejich šířka činí méně, než 1300 mm, je povolena vzdálenost mezi světly 40 cm.

· Obě světla se musí rozsvítit naráz ihned po nastartování motoru (zapalování) a musí se zhasínat obě současně po jeho vypnutí, případně po rozsvícení světel obrysových.

Doplňková montáž denních světel nepodléhá zápisu do Technického průkazu, poněvadž se nejedná o změnu technických parametrů vozu, ani o jeho systémovou přestavbu na jiný typ vozidla. Není tedy nutné schválení ze strany Stanice technické kontroly. Pokutu za nedodržení výše stanovených podmínek může řidiči udělit policista při kontrole technického stavu vozidla (např. namátková kontrola v silničním provozu).