Dostatek pohybu vyžaduje taktéž správný přístup ke stravování


Bez výživy to nejde
Protože lidský organismus není perpetuum mobile. Není možné, aby fungoval – tedy vydával značnou energii dopomáhající mu k přežití a plnění jeho povinností – bez toho, že by mu byla dodávána energie. A přísun energie, stejně jako přísun nejrůznějších potřebných živin či například tekutin, je zajišťován tím, co přes den pozřeme a strávíme. Výživa coby disciplína věnující se zásadám vhodného způsobu stravování konkrétního jedince je pak jasnou odpovědí na otázkuNa co by si měl dávat pozor každý sportující jedinec?
zdravá svačinka

Které základní body si hlídat
Které základní oblasti výživových znalostí by si měl tedy sportující jedinec osvojit a naučit se je naplňovat?
·         Pitný režim – voda jako základ života i lidského organismu coby celku je neoddělitelnou součástí péče o fungování těla sportovce, a to zejména s ohledem na fakt, že při zvýšené námaze a stresu (které jsou průvodními jevy pohybových aktivit) dochází k poměrně významnému úbytku vody b buňkách, které mohou následně strádat a může docházet k narušování jejich metabolismu.
láhve s vodou
·         Bílkoviny – bílkovina neboli také protein je základní stavební jednotkou lidského těla a jeho jednotlivých součástí (tkání, orgánů), díky čemuž je pro člověka jedním z hlavním nutrientům, bez jehož příjmu může docházet ke katabolickým (rozkladným) procesům v organismu s mnohem vyšší frekvencí, než by bylo nutné. Příjem bílkovin u sportovců je pak zpravidla téměř o poloviny vyšší než u běžné nesportovní populace.
·         Sacharidy – jedná se o hlavní zdroj energie, o níž již bylo dříve hovořeno. Bez dostatečného příjmu sacharidů se mohou u jedince projevovat příznaky, jako jsou únava, podrážděnost
a další podobné projevy. Složité cukry by pak měly tvoři hlavní součást denního energetického příjmu jedince. Sportovci pak – s ohledem na jejich zvýšený energetický výdaj oproti fyzicky pasivní populaci – zpravidla potřebují ke svému fungování vyšší příjem sacharidů.
celozrný chléb
·         Mikronutrienty – nejméně zastoupené prvky, jež je nutné z potravy přijímat. Zároveň se též jedná o živiny, které je nejtěžší si v rámci běžného denního stravování ohlídat, ovšem z úhlu pohledu fungování organismu sportovce jsou mikronutrienty (tedy vitamíny, minerály
a stopové prvky) jsou neodmyslitelnými pomocníky v péči o jeho prospívání.